БПРА проведе курс за професионална квалификация

DSC00026

Курс  за професионална квалификация на тема: „Селекция, развъждане на медоносната пчела и производство на племенни пчели майки, търтеи и рояци”.

Във връзка с изискванията на Закона за пчеларството (чл. 19, ал. 3, т. 3) и Наредба №47 (чл. 12, т. 6), в периода от 14 до 18 декември 2015 г., в гр. Габрово, се проведе курс  за професионална квалификация на тема: „Селекция, развъждане на медоносната пчела и производство на племенни пчели майки, търтеи и рояци”.

Организатор на събитието бе Българска Пчеларска Развъдна Асоциация. Ръководител на курса беше проф. дсн. Петър Ненчев от Националния център за професионално обучение в системата на търговско-промишлените палати в България. Учебната програма предложи на участниците теоретични знания и практически умения за селекция и развъждане на медоносни пчели,  племенни пчелни майки, търтеи и отводки.

В курса на обучение се включиха много членове на БПРА и заинтересовани пчелари.

След оценка на знанията, успешно завършилите курса получиха  удостоверение за професионална квалификация „Специалист по селекция и развъждане на медоносната пчела и производство на племенни пчели майки, търтеи и рояци“.