"Науката е знание, изкуството е действие, а здравият разум е знание и действие, въз основа на натрупания опит."

Алекс Шиго

БЪЛГАРСКАТА ПЧЕЛАРСКА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ е национална организация, чиято мисия е създаването и развитието на високопродуктивни и добре адаптирани медоносни пчели за българските пчелари. Комбинацията от умения и опит осигурява стабилна платформа, върху която да се изгради успешна практика в областта на пчеларството.

ЗА АСОЦИАЦИЯТА

//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/about_BPRA.jpg

БПРА обединява пчеларите-професионалисти в усилието им за поддържане и подобряване на генетичните линии на българските медоносни пчели и селективното им размножаване.

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН

//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/BPRA_contract.jpg

В асоциацията могат да членуват всички пчелари- професионалисти, които се занимават с репродукция на генетичен материал и майкопроизводство.

ВОДЕЩИ НОВИНИ

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на  [...]

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БПРА ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БПРА Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация,  [...]

ЛИЦЕНЗ

BPRA_certificate
Българска Пчеларска Развъдна Асоциация е организация с общественополезна дейност полза, лицензирана с разрешение №83 от 04.11.2015 от Министерство на Земеделието и Храните за осъществяване на развъдна и селекционна дейност с местната медоносна пчела..

ПАРТНЬОРИ

//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/MZH_BP-A-partnor.jpg
//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/IAS-ZH_BP-A-partnor.jpg
//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/DFZ_BP-A-partnor.jpg
//bpra.bg/wp-content/uploads/2015/11/BABH_BP-A-partnor.jpg

Copyright © 2024 Българска Пчеларска Развъдна Асоциация. Всички права запазени.