Покана за заседание на УС и КС на БПРА

DSC_1130

До членовете на Управителния съвет на БПРА

До членовете на Контролния съвет на БПРА

В изпълнение на Чл. 20, т. 1 от Устава на БПРА, каним членовете на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията на заседание, което ще се проведе на 07.11.2015 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Набелязване на конкретни действия във връзка с получаването на лиценз и започване на развъдната дейност на БПРА;
  2. Определяне и приемане на становище на БПРА относно новата Наредба №15;
  3. Определяне и приемане на становище на БПРА относно новата Националната програма по пчеларство за периода 2017–2019г.;
  4. Приемане на нови членове на БПРА;
  5. Обсъждане на организацията и определяне на дневния ред на предстоящото Годишно Общо Събрание на БПРА;
  6. Подготовка на отчет за дейността на Асоциацията през 2015 г.
  7. Други.