Покана за годишно отчетно-изборно събрание на БПРА

Управителният съвет на Българска пчеларска развъдна асоциация, на основание чл. 12 от Устава и Решение от заседание на УС на БПРА, състояло се на 22.11.2019 г., свиква Годишно отчетно-изборно общо събрание на БПРА, което ще се проведе на 11.01.2020 г. (събота), от 11:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”. За повече информация, моля изтеглете поканата: Покана за годишно събрание