Тихомир Стефков Найденов
обл. Ловеч, общ. Ловеч
Телефон: 0888 851 575
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 700 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 170 бр.
Невгюл Юмерова Мехмедова
обл. Търговище, общ. Търговище
Телефон: 0899 320 552; 0896 637 757
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 300 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 350 бр.
Георги Христов Петровски
обл. Ловеч, общ. Угърчин
Телефон: 0876 616 135
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 2600 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 200 бр.
Ангел Илиев Кафазов
обл. Хасково, общ. Любимец
Телефон: 0878 336 002
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 300 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 200 бр.
Георги Димитров Георгиев
обл. Сливен, общ. Нова Загора
Телефон: 0897 855 460
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 440 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 200 бр.
“Пчеларски център Север” ООД
обл. Търговище, общ. Попово
Телефон: 0878640836
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 510 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 440 бр.
Гинка Великова Тончева
обл. Русе, общ. Русе
Телефон: 0889 530 494
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 440 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 100 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 100 бр.
Ивайло Ивайлов Иванов
обл. Плевен, общ. Долна Митрополия
Телефон: 0876 781 119
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 1500 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 100 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 100 бр.
Зия Хасанов Търнаксъзов
обл. Ловеч, общ. Ловеч
Телефон: 0885 555 833
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 800 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 240 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 50 бр.
“РАМ КОМ” ЕООД
обл. Велико Търново, общ. Велико Търново
Телефон: 0892 444 740
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 100 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 500 бр.
“Пчелна ферма Ели-Яна” ЕООД
обл. Велико Търново, общ. Велико Търново
Телефон: 0898 669 037
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 1000 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 200 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 160 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 100 бр.
Димитър Йорданов Матушев
обл. Пловдив, общ. Първомай
Телефон: 0878 834 072
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 500 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 400 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 600 бр.
“Пчелина Медовина” ЕООД
обл. Варна, общ. Провадия
Телефон: 0894 523 175
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 250 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 250 бр.
“Цера Загора” ООД
обл. Стара Загора, общ. Ст. Загора, Чирпан
Телефон: 0877 273 330
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 150 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 350 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 50 бр.
“Данрос” ЕООД
обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица
Телефон: 0888 274 528
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 2000 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 100 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 150 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 50 бр.
“Био Мед” ЕООД
обл. Ямбол, общ. Стралджа
Телефон: 0888 133 601
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 1100 бр.
“Матеев” АД – База Ловеч
обл. Ловеч, общ. Ловеч
Телефон: 0882 467 131
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 550 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 550 бр.
“ПЕ-И-БО” ООД
обл. Бургас, общ. Карнобат
Телефон: 0878 103 057
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 300 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 300 бр.
Николай Петков Петков
обл. Бургас, общ. Поморие
Телефон: 0889 229 713
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 200 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 100 бр.
Мариан Пламенов Благинов
обл. Велико Търново, общ. Свищов
Телефон: 0876 104 388
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 500 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 150 бр.
Найден Георгиев Неделчев
обл. Разград, общ. Кубрат
Телефон: 0893 641 559
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 100 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 30 бр.
Иван Йорданов Йорданов
обл. Велико Търново, общ. Велико Търново
Телефон: 0884 682 838
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 1000 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 150 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 100 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 50 бр.
Христо Йорданов Христов
обл. Търговище, общ. Попово
Телефон: 0878 640 836
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 510 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 440 бр.
Иван Николов Кожухаров
обл. Ямбол, общ. Стралджа
Телефон: 0888 133 601
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 185 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 190 бр.
Стефан Николов Стефанов
обл. Разград, общ. Кубрат
Телефон: 0885 223 602
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 300 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 100 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 50 бр.
Господин Иванов Каров
обл. Шумен, общ. Хитрино
Телефон: 0888 518 337
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 1000 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 200 бр.
Димитър Стойчев Стоев
обл. Габрово, общ. Габрово
Телефон: 0898 214 020
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 600 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 75 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 75 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 75 бр.
Георги Иванов Христов
обл. Стара Загора, общ. Братя Даскалови
Телефон: 0896 815 070
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 1500 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 200 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 400 бр.
Елин Събинов Молов
обл. Смолян, общ. Смолян
Телефон: 0896 755 458
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 2000 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 100 бр.
Искрен Георгиев Мутафов
обл. Русе, общ. Русе
Телефон: 0887 859 260
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 1540 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 150 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 150 бр.
Бочо Митев Малчев
обл. Габрово, общ. Севлиево
Телефон: 0897 600 105
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 440 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 200 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 60 бр.
“Матеев” АД – База Габрово
обл. Габрово, общ. Габрово
Телефон: 0882 467 131
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 3500 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 550 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 500 бр.
“Био Мед 2006″ ЕООД
обл. Ямбол, общ. Стралджа
Телефон: 0888 133 601
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 375 бр.
Калоян Пламенов Начев
обл. Добрич, общ. Генерал Тошево
Телефон: 0883 313 387
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 210 бр.
Илиян Емилов Мусев
обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица
Телефон: 0888 428 551
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 500 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 275 бр.
- Пчелни отводки ЛР, капацитет 100 бр.
Илия Ангелов Кафазов
обл. Хасково, общ. Любимец
Телефон: 0878 336 001
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни майки, капацитет 300 бр.
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 200 бр.
Антон Иванов Свирчев
обл. Велико Търново, общ. Велико Търново
Телефон: 0988 329 302
Резултати от търсенето
Останали пчелини
Вид производство:
- Пчелни отводки ДБ, капацитет 300 бр.
- Пчелни отводки Фарар, капацитет 50 бр.

Copyright © 2024 Bulgarian Bee Breeding Association. All rights reserved.